Gal­le­ry

Dom­ki Bungalows

Zapra­sza­my Pań­stwa na wypo­czy­nek w domkach.
To cało­rocz­ne dom­ki dla 4‑osobowej rodzi­ny z wido­kiem na plac zabaw i boisko do gry w siatkówkę.
Do dys­po­zy­cji gości odda­je­my rów­nież dwa dom­ki przy­sto­so­wa­ne dla osób niepełnosprawnych.
W każ­dym dom­ku jest sypial­nia, pokój dzien­ny z anek­sem kuchen­nym, łazien­ka zasięg Inter­ne­tu WiFi
Dodat­ko­wo hotel jest ogro­dzo­ny i monitorowany.

Gal­le­ry
Events

Dom­ki Aka­cjo­we i Jarzębinowe

WYPO­SA­ŻE­NIE:

 Pokój dzien­ny z anek­sem kuchennym
 Sypial­nia z 2 łóżkami
 Taras z sto­li­kiem i krzesłami
 Aneks kuchen­ny (lodów­ka, pły­ta induk­cyj­na, czaj­nik, szklan­ki, tale­rze, sztuć­ce, garnki)
 Szafa
 Biurko
Tv led
 WiFi
 Łazien­ka z prysznicem
 Ręczniki

Events
Events

Dom­ki Brzozowe

WYPO­SA­ŻE­NIE:

 Pokój dzien­ny z anek­sem kuchennym
 Sypial­nia z 2 łóżkami
 Taras z sto­li­kiem i krzesłami
 Aneks kuchen­ny (lodów­ka, pły­ta induk­cyj­na, czaj­nik, szklan­ki, tale­rze, sztuć­ce, garnki)
 Szafa
 Biurko
Tv led
 WiFi
 Łazien­ka z prysznicem
 Ręczniki

Events
Events

Dom­ki Sosnowe

WYPO­SA­ŻE­NIE:

 Pokój dzien­ny z anek­sem kuchennym
 Sypial­nia z 2 łóżkami
 Taras z sto­li­kiem i krzesłami
 Aneks kuchen­ny (lodów­ka, pły­ta induk­cyj­na, czaj­nik, szklan­ki, tale­rze, sztuć­ce, garnki)
 Szafa
 Biurko
Tv led
 WiFi
 Łazien­ka z prysznicem
 Ręczniki
 Hamak na tarasie
 Miej­sce par­kin­go­we na 1 samo­chód przed domkiem

Infor­ma­cje o rezerwacji:
Od 01.07.2021 do 31.08.2021 pobyt mini­mum 6‑dniowe.
Ze wzglę­du na sytu­ację wyni­ka­ją­ca z COVID-19
Zamel­do­wa­nie: od godz. 17:00
Wymel­do­wa­nie: do godz. 10:00
Par­king w cenie poby­tu dla 1 samochodu.
Opła­ta za zwie­rzę­ta 30 zł/doba.
Opła­ta kli­ma­tycz­na usta­la­na przez Urząd Gmi­ny 1 zł/osoba/doba.
Opła­ta za ener­gię elek­trycz­ną oraz ogrze­wa­nie wg staw­ki operatora.
Kau­cja zwrot­na pobie­ra­na gotów­ką w dniu przy­jaz­du 200 zł od domku.
Odbiór dom­ku w dniu wyjaz­du pomię­dzy 9:00–10:00.

Gale­ria zdjęć

Domek Jarzę­bi­no­wy i Akacjowy

Pano­ra­ma Dom­ku Brzozowego

Pano­ra­ma dom­ku Sosnowego

Events

Zadzwoń aby zare­zer­wo­wać domek

(+48) 612955100

Image Image

Sie­ra­ków 64–410
ul. Orla 13

(+48) 612955100

rezer­wa­cje przyjmujemy
pon. — niedz. 7:00 ? 22:00

Recep­cja czyn­na 24h