Poko­je w hotelu

Kom­for­to­wy noc­leg dla gości odwie­dza­ją­cych Sie­ra­ków w inte­re­sach, bądź dla przy­jem­no­ści zwiedzania.

Nasze peł­ne cie­płych, sło­necz­nych barw poko­je urzą­dzi­li­śmy prze­stron­nie, przy­tul­nie i kom­for­to­wo. Dla Pań­stwa wygo­dy wszyst­kie poko­je wypo­sa­ży­li­śmy w tele­wi­zo­ry LED, tele­fon, sejf, lodów­kę, łazien­kę z prysz­ni­cem. Na tere­nie całe­go hote­lu moż­na korzy­stać z bez­płat­nej sie­ci bezprzewodowej.

Gal­le­ry
Gal­le­ry
Events

Pokój 1‑osobowy

WYPO­SA­ŻE­NIE:

 Łóżko
 Szafa
 Biurko
Tele­wi­zor z pła­skim ekranem
 Sejf, lodów­ka, tele­fon, WiFi
 Łazien­ka z prysznicem
 Ręczniki
 Bagażnik
 Suszar­ka do włosów
 Zestaw do parze­nia kawy lub herbaty

 Infor­ma­cję o rezerwacji:

ZAMEL­DO­WA­NIE: od godz. 16:00
WYMEL­DO­WA­NIE: do godz. 10:00

Zare­zer­wuj

Już od 190 zł / noc.

Zadzwoń

+48612955100

Ofer­ta dnia ze śniadaniem
Events
Events

Pokój 2‑osobowy

WYPO­SA­ŻE­NIE:

  2 poje­dyn­cze łóżka
  Szafa
Biurko
 Tele­wi­zor z pła­skim ekranem
  Sejf, lodów­ka, telefon
  Łazien­ka z prysznicem
Ręczniki
Bagażnik
  Suszar­ka do włosów
  Inter­net w pokoju
  Sto­lik z krzesłem
  Bal­kon z sto­li­kiem i krzesłami

 Infor­ma­cję o rezerwacji:

ZAMEL­DO­WA­NIE: od godz. 16:00
WYMEL­DO­WA­NIE: do godz. 10:00

Zare­zer­wuj

Już od 255 zł / noc.

Zadzwoń

+48612955100

Ofer­ta dnia ze śniadaniem
Events
Events

Pokój rodzin­ny studio

WYPO­SA­ŻE­NIE:

  2 sypial­nie 2‑osobowe z poje­dyn­czy­mi łóżkami
  Szafa
Biurko
  Tele­wi­zor z pła­skim ekranem
  Sejf, lodów­ka, telefon
  Łazien­ka z prysznicem
Ręczniki
Bagażnik
  Suszar­ka do włosów
  Inter­net w pokoju
  Sto­lik z krzesłem
  Bal­kon z sto­li­kiem i krzesłami
  Toa­let­ka z lustrem i krzesłem

 Infor­ma­cję o rezerwacji:

ZAMEL­DO­WA­NIE: od godz. 16:00
WYMEL­DO­WA­NIE: do godz. 10:00

Zare­zer­wuj

Już od 410 zł / noc.

Zadzwoń

+48612955100

Ofer­ta dnia ze śniadaniem

Infor­ma­cje o rezerwacji:
Od 01.07.2023 do 31.08.2023 pobyt mini­mum 6‑dniowe.
Ze wzglę­du na sytu­ację wyni­ka­ją­ca z COVID-19 w lip­cu i sierpniu
Zamel­do­wa­nie: od godz. 16:00
Wymel­do­wa­nie: do godz. 10:00
Par­king w cenie poby­tu dla 1 samochodu.
Opła­ta za zwie­rzę­ta 50 zł/doba.
Opła­ta kli­ma­tycz­na usta­la­na przez Urząd Gmi­ny 1 zł/osoba/doba.

Gale­ria zdjęć

Pano­ra­ma poko­ju 1‑osobowego

Pano­ra­ma poko­ju 2‑osobowego

Pano­ra­ma pokoju
studio

Events

Zadzwoń aby zare­zer­wo­wać pokój

(+48) 612955100
recepcja@kamapark.pl

Image Image

Sie­ra­ków 64–410
ul. Orla 13

(+48) 612955100
recepcja@kamapark.pl

rezer­wa­cje przyjmujemy
pon. — niedz. 7:00 — 22:00

Recep­cja czyn­na 24h