hotel-kama-park

Wita­my w Hote­lu KAMA PARK.

położonym w samym centrum Sierakowskiego Parku Krajobrazowego, na terenie leśnym między Jeziorami Jaroszewskim i Lutomskim.
To idealne miejsce dla tych, którzy chcą odpocząć i pobyć blisko natury oraz tych, którzy chcą zorganizować spotkanie biznesowe lub rodzinne.

hotel-w-sierakowie
restauracja-kama

Restau­ra­cja

Przytulne wnętrze restauracji stwarza wyjątkowy klimat, a smaczna kuchnia czyni to miejsce idealne na prywatne, jak i służbowe spotkania.

Zapraszamy codziennie od 13:00 do 21:00

Zapra­sza­my do restau­ra­cji.

sale-konferencyjne

Sale Kon­fe­ren­cyj­ne.

Posiadamy 3 sale konferencyjne przystosowane do organizacji szkoleń, konferencji, spotkań biznesowych, prezentacji, pokazy promocyjne.

Sala kon­fe­ren­cyj­na I

usta­wie­nie teatral­ne 40 osób
ustaw­nie szko­le­ne 25 osób
ustaw­nie w pod­ko­wę 15 osób
ustaw­nie ban­kie­to­we 15 osób 

Sala kon­fe­ren­cyj­na II

usta­wie­nie teatral­ne 40 osób
ustaw­nie szko­le­ne 25 osób
ustaw­nie w pod­ko­wę 15 osób
ustaw­nie ban­kie­to­we 15 osób 

Sala kon­fe­ren­cyj­na III

usta­wie­nie teatral­ne 120 osób
ustaw­nie szko­le­ne 50 osób
ustaw­nie w pod­ko­wę 30 osób
ustaw­nie ban­kie­to­we 70 osób

Pawi­lon ban­kie­to­wy

Pawi­lon o powierzch­ni 370m2 pozwa­la na orga­ni­za­cję uro­czy­sto­ści do 300 osób 

Wypo­sa­że­nie

Flip­chart
Ekran
Nagło­śnie­nie
Inter­net
Kli­ma­ty­za­cja
Role­ty zaciem­nia­ją­ce 

Bufet kon­fe­ren­cyj­ny

Pro­po­zy­cja 1
Kawa, her­ba­ta, woda mine­ral­na, cia­stecz­ka

Pro­po­zy­cja 2
Kawa, her­ba­ta, woda mine­ral­na, soki owo­co­we, cia­stecz­ka

Pro­po­zy­cja 3
Kawa, her­ba­ta, woda mine­ral­na, soki owo­co­we, cia­sto, jabł­ka 

our-adventures

Nasze zdję­cia!

Wierzymy, że nasza praca mówi sama za siebie. Przeglądaj nasze najnowsze zdjęcia poniżej.

mapatwo

MAPA


73 km / 1 h 20 min
Poznań

82 km / 1 h 3 min
Gorzów Wiel­ko­pol­ski

279 km / 3 h 3 min
Łódź

213 km / 3 h 30 min
Wro­cław