Karta Menu dań na wynos

więcej...

W restau­ra­cji KAMA PARK moż­na zama­wiać dania na wynos!

Zamó­wie­nia może­cie skła­dać oso­bi­ście w hote­lu lub tele­fo­nicz­nie dzwo­niąc +48612955100

Dla naszych gości hote­lo­wych restau­ra­cja funk­cjo­nu­je normalnie.

Żurek  12 zł


Zupa pomi­do­ro­wa z moz­za­rel­lą 12 zł


Fla­ki 15 zł

Sałat­ka ogro­do­wa 20 zł

Sała­ta, pomi­dor, ogórek, oliw­ki, feta, sos ziołowy


Sałat­ka z kur­cza­kiem 27 zł

Sała­ta, gril­lo­wa­ny filet z kur­cza­ka, pomi­dor, ogórek, boczek, par­me­zan, sos

San­dacz w sosie ogórkowym poda­ny z ryżem z socze­wi­cą 40 zł


Kacz­ka pie­czo­na poda­na z pyza­mi, sosem i modrą kapu­stą 44 zł


Rola­da z karkówki z modrą kapu­stą i goto­wa­ny­mi ziem­nia­ka­mi z koper­kiem 28 zł


Kotlet de vola­il­le z fryt­ka­mi i surówką 24 zł


Filet dro­bio­wy z gril­la poda­wa­ny z fryt­ka­mi, sałat­ką 28 zł


Scha­bo­wy panie­ro­wa­ny poda­wa­ny z fryt­ka­mi i surówką 24 zł


DODAT­KI

Ziem­nia­ki, fryt­ki, klu­ski ziem­nia­cza­ne (gnoc­chi), pyzy, ryż, surów­ka 7 zł porcja

Camem­bert w mig­da­łach z żura­wi­ną i sała­tą z vina­igret­te 27 zł


Pie­ro­gi wła­snej pro­duk­cji 17 zł

Mały kotle­cik scha­bo­wy z fryt­ka­mi i surów­ką 17 zł


Nug­get­sy z fryt­ka­mi 17 zł

Mali­no­wy Raj (lody wani­lio­we z gorą­cy­mi mali­na­mi) 20 zł


Deser lodo­wy z owo­ca­mi i bitą śmie­ta­ną 20 zł

Woda mine­ral­na Ciso­wian­ka 75cl, Per­la­ge 75cl 10 zł


Woda mine­ral­na Ciso­wian­ka 33cl, Per­la­ge 33cl 4 zł


Pep­si, 7up, Mirin­da, Lip­ton Ice Tea 20cl 5 zł


Soki owo­co­we 20cl 5 zł

Espres­so 6 zł


Ame­ri­ca­no 7 zł


Kawa z mle­kiem 8 zł


Cap­puc­ci­no małe/duże 8 zł/10 zł


Lat­te Mac­chia­to 10 zł


Dzba­nu­szek her­ba­ty 6 zł

Cydr Lubel­ski 33cl 6 zł


Ksią­żę­ce Czer­wo­ny Lager 50cl 8 zł


Ksią­żę­ce Zło­te Psze­nicz­ne 50cl 8 zł


Ksią­żę­ce Ciem­ne Łagod­ne 50cl 8 zł


Ksią­żę­ce Por­ter 50cl 9 zł


Lech Pre­mium 50cl 7 zł


Pniew­skie Lager 50 cl Piwo Regio­nal­ne 8 zł


Pniew­skie Pils 50 cl Piwo Regio­nal­ne 8 zł


Pniew­skie Ciem­ne 50 cl Piwo Regio­nal­ne 8 zł


Lech Free 33cl (bezalkoholowe/alcohol free) 6 zł

Kontakt