Karta Menu

więcej...

*Przy­kła­do­we menu ceny i potra­wy mogą ulec zmianie.

W sobo­ty i w nie­dzie­le dostęp­ne potra­wy tyl­ko z menu weekendowego.

Łosoś wędzony na plac­ku ziem­nia­cza­nym z kwaśną śmietaną 20 zł


Wątróbka dro­bio­wa duszo­na w mio­dzie pit­nym z żurawiną poda­na na grzan­ce 18 zł

Zupa grzy­bo­wa 14 zł


Żurek  12 zł


Zupa pomi­do­ro­wa z moz­za­rel­lą 12 zł


Fla­ki 15 zł

Sałat­ka ogro­do­wa 20 zł

Sała­ta, pomi­dor, ogórek, oliw­ki, feta, sos ziołowy


Sałat­ka z kur­cza­kiem 27 zł

Sała­ta, gril­lo­wa­ny filet z kur­cza­ka, pomi­dor, ogórek, boczek, par­me­zan, sos


Sałat­ka z łoso­siem 27 zł

Sała­ta, łosoś wędzony, pomi­dor, ogórek, papry­ka, jaj­ko, sos


Sałat­ka z serem lazur, grusz­ką i orze­cha­mi wło­ski­mi 24 zł

Mix sałat, ser lazur, grusz­ka, orze­chy wło­skie, sos balsamiczno-miodowy

Pie­czeń z dzi­ka z pyza­mi i kar­me­li­zo­wa­ny­mi bura­ka­mi 40 zł


San­dacz w sosie ogórkowym poda­ny z ryżem z socze­wi­cą 40 zł


Kacz­ka pie­czo­na poda­na z pyza­mi, sosem i modrą kapu­stą 44 zł


Polędwiczka wie­przo­wa opla­ta­na bocz­kiem wędzonym z sosem grzy­bo­wym, poda­wa­na z klu­ska­mi ziem­nia­cza­ny­mi i goto­wa­ny­mi warzy­wa­mi 34 zł


Rola­da z karkówki z modrą kapu­stą i goto­wa­ny­mi ziem­nia­ka­mi z koper­kiem 28 zł


Stek z woło­wi­ny poda­ny z fryt­ka­mi ste­akho­use i sała­tą z sosem vina­igret­te 70 zł


Polędwica woło­wa z gril­la z sała­tą w sosie bal­sa­micz­nym i grzan­ka­mi 58 zł


Kotlet de vola­il­le z fryt­ka­mi i surówką 24 zł


Filet dro­bio­wy z gril­la poda­wa­ny z fryt­ka­mi, sałat­ką 28 zł


Scha­bo­wy panie­ro­wa­ny poda­wa­ny z fryt­ka­mi i surówką 24 zł


Łosoś z dzi­kim ryżem i warzy­wa­mi 41 zł


Pstrąg sma­żo­ny, poda­wa­ny z surówką z kapu­sty 39 zł


Maka­ron z czar­ną sepią z łoso­siem 37 zł


Spa­ghet­ti Car­bo­na­ra 26 zł


DODAT­KI

Ziem­nia­ki, fryt­ki, klu­ski ziem­nia­cza­ne (gnoc­chi), pyzy, ryż, surów­ka 7 zł porcja

Camem­bert w mig­da­łach z żura­wi­ną i sała­tą z vina­igret­te 27 zł


Pie­ro­gi wła­snej pro­duk­cji 17 zł

File­ci­ki ryb­ne z fryt­ka­mi i surów­ką 17 zł


Mały kotle­cik scha­bo­wy z fryt­ka­mi i surów­ką 17 zł


Nug­get­sy z fryt­ka­mi 17 zł

Deser bez­owy z mascar­po­ne i owo­ca­mi leśny­mi 20 zł


Mali­no­wy Raj (lody wani­lio­we z gorą­cy­mi mali­na­mi) 20 zł


Banan flam­bi­ro­wa­ny z loda­mi 20 zł


Deser lodo­wy z owo­ca­mi i bitą śmie­ta­ną 20 zł

Woda mine­ral­na Ciso­wian­ka 75cl, Per­la­ge 75cl 10 zł


Woda mine­ral­na Ciso­wian­ka 33cl, Per­la­ge 33cl 4 zł


Pep­si, 7up, Mirin­da, Lip­ton Ice Tea 20cl 5 zł


Soki owo­co­we 20cl 5 zł

Espres­so 6 zł


Ame­ri­ca­no 7 zł


Kawa z mle­kiem 8 zł


Cap­puc­ci­no małe/duże 8 zł/10 zł


Lat­te Mac­chia­to 10 zł


Dzba­nu­szek her­ba­ty 6 zł

Cydr Lubel­ski 33cl 6 zł


Pil­sner Urqu­ell 50cl 10 zł


Ksią­żę­ce Czer­wo­ny Lager 50cl 8 zł


Ksią­żę­ce Zło­te Psze­nicz­ne 50cl 8 zł


Ksią­żę­ce Ciem­ne Łagod­ne 50cl 8 zł


Ksią­żę­ce Weizen 50cl 9 zł


Ksią­żę­ce IPA 50cl 8 zł


Ksią­żę­ce Por­ter 50cl 9 zł


Lech Pre­mium 50cl 7 zł


Lech Pils Piwo Regio­nal­ne 50cl 7 zł


Tyskie Gro­nie z becz­ki 33 cl/50 cl 5 zł/7 zł


Pniew­skie Lager 50 cl Piwo Regio­nal­ne 8 zł


Pniew­skie Pils 50 cl Piwo Regio­nal­ne 8 zł


Pniew­skie Ciem­ne 50 cl Piwo Regio­nal­ne 8 zł


Notec­kie Jasne Peł­ne 50cl Piwo Regio­nal­ne 8 zł


Notec­kie Pils 50cl Piwo Regio­nal­ne 8 zł


Notec­kie Nie­fil­tro­wa­ne 50cl Piwo Regio­nal­ne 8 zł


Lech Free 33cl (bezalkoholowe/alcohol free) 6 zł

WÓD­KI CZYSTE

Fin­lan­dia 70 cl 82 zł 5cl 9 zł
Fin­lan­dia, 40%


Sobie­ski 50 cl 40 zł 5cl 7 zł
Pol­ska, 40%


Wybo­ro­wa 50 cl 40 zł 5cl 7 zł
Pol­ska, 40%


COGNAC & BRANDY

Hen­nes­sy Very Spe­cial 5cl 16 zł
Fran­cja, 40%


Hen­nes­sy Fine de Cognac 5cl 21 zł
Fran­cja, 40%


Hen­nes­sy X.O 5cl 78 zł
Fran­cja, 40%


Meta­xa ******* 5cl 16 zł
Gre­cja, 40%


Meta­xa ***** 5cl 12 zł
Gre­cja, 38%


CALVA­DOS

Châte­au du Breu­il 5cl 13 zł
Fran­cja, 40%


WÓD­KI GATUN­KO­WE STOŁOWE

Cacha­ça 5cl 12 zł
Bra­zy­lia, 40%


Żubrów­ka 5cl 7 zł
Pol­ska, 40%


RUM

Bacar­di Supe­rior 5 cl 12 zł
Kuba, 37,5%


Bacar­di Black 5 cl 15 zł
Kuba, 37,5%


WÓD­KI GORZKIE

Absynt „Un Emi­le” 5cl 17 zł
Fran­cja, 45%


Cam­pa­ri Bit­ter  5cl 12 zł
Wło­chy, 25%


Wód­ka Żołąd­ko­wa Gorz­ka 5cl 7 zł
Pol­ska, 38%


Wód­ka Żołąd­ko­wa Gorz­ka z Mię­tą 5cl 7 zł
Pol­ska, 38%


WHI­SKY & WHISKEY

Ballantine’s Finest 5cl 13 zł
Scotch, 40% blended


Chi­vas Regal 5cl 18 zł
Scotch, 40% 12 years old blended


Jack Daniel’s 5cl 18 zł
Ame­ri­can, 40% Ken­tuc­ky Stra­ight Bourbon


Jame­son 5cl 13 zł
Irish, 40% Tri­ple Distilled


Jim Beam 5cl 13 zł
Ame­ri­can, 40% Ken­tuc­ky Stra­ight Bourbon


Jim Beam Black , 6 years old 5cl 18 zł
Ame­ri­can, 40% Ken­tuc­ky Stra­ight Bourbon


John­nie Wal­ker Red Label 5cl 13 zł
Scotch, 40% blended


John­nie Wal­ker Black Label 5cl 18 zł
Scotch, 40% blended


TEQU­ILA

Sier­ra Silver 5cl 13 zł
Mek­syk, 38%


Sier­ra Gold 5cl 15 zł
Mek­syk, 38%


GIN

Gordon’s Lon­don Dry Gin 5cl 13 zł
Wiel­ka Bry­ta­nia, 40%


Kontakt